Політика конфіденційності


Цей документ описує політику конфіденційності для цього сайту. У ньому роз’яснюється, яка інформація збирається і зберігається на Сайті, та як може використовуватися і надаватися ця інформація.


Для того, щоб створити найкращі умови для користування нашими послугами наша компанія обробляє ваші персональні дані в розумінні Закону України «Про захист персональних даних». Це дає змогу не тільки покращити умови користування нашим сайтом і послугами, але і захистити себе від шахрайства, спаму, а також інших негативних наслідків. Політика конфіденційності забезпечує цінний захист компанії та користувачів.

Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, про персональні дані якої йдеться.
Згода суб'єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі, або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
Ця політика конфіденційності поширюється на персональні дані та відомості, що збираються нами за допомогою цього вебсайту. Використовуючи цей сайт ви автоматично даєте згоду на обробку ваших персональних даних протягом 10 (десяти) років з моменту отримання нами таких даних.


Персональні дані та відомості, які збираються
Персональні дані відвідувачів сайту використовуються задля забезпечення обміну інформацією, відносин у різних сферах і відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію» та інших. Для того, щоб вважати особу ідентифікованою ми збираємо персональні дані.
В будь-який момент Ви можете звернутись до нас та:
(1) отримати інформацію про те які саме Ваші персональні дані обробляються нами.
та/або
(2) вимагати видалення Ваших персональних даних в порядку п. 2 ч. 2 статті 15 Закону України «Про захист персональних даних».

Ми може можемо затребувати також іншу інформацію про особу, якщо це буде необхідним для кращої взаємодії чи контакту з користувачами сайту та наших послуг. Якщо не вказано інше, усі дані, запитувані сайтом, є обов’язковими, і ненадання цих даних може зробити неможливим надання послуг.

Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація означає інформацію виключно статистичного характеру, яка сама по собі не ідентифікує конкретних фізичних або юридичних осіб, і яка залежить від відвідувань вами сайту. Ця інформація може включати в себе домен, з якого ви здійснюєте доступ до інтернету, дату і час доступу до сайту, а також адреса вебсайту, з якого ви по посиланню перейшли на сайт. Ця інформація використовується в зведеній формі для підвищення корисності і привабливості сайту для користувачів.

Компанія не збирає і не обробляє персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках та подібну інформацію.

Наш сайт не продає, не ділиться, а також ніяким чином не передає неперсоніфіковану ідентифікаційну інформацію третім особам, якщо для цього немає законної підстави.


Методи збору інформації
Ми збираємо інформацію про наших користувачів різними методами та у спосіб, які будуть необхідні для повного одержання цієї інформації, а також покращення умов і зручності.
Ми використовуємо та обробляємо персональні дані користувачів у різний необхідний спосіб для забезпечення обміну інформацією, а також для інших потреб з метою покращення умов взаємодії з користувачами нашого сайту.

В процесі роботи сайту компанія може збирати певну інформацію за допомогою різних технологій для покращення і полегшення роботи з сайтом.
Мета обробки даних
Дані, що стосуються користувача, збираються, щоб дозволити нам надавати свої послуги, виконувати свої юридичні зобов’язання, відповідати на запити щодо виконання, захищати свої права та інтереси, виявляти будь-яку зловмисну діяльність, а також для інших необхідних цілей.

Використання даних
Використання персональних даних передбачає будь-які дії суб’єкта цих даних щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.


Відповідно до деяких законодавчих актів нам може бути дозволено обробляти персональні дані, доки користувач не заперечує проти такої обробки, не покладаючись на згоду чи будь-яку іншу з наступних правових підстав. Однак це не стосується випадків, коли обробка персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних. Ми із задоволенням допоможемо роз’яснити конкретну правову основу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання персональних даних законодавчою чи договірною вимогою чи вимогою, необхідною для укладення договору.

Персональні дані обробляються та зберігаються стільки часу, скільки цього вимагає ціль, для якої вони були зібрані. Після закінчення терміну зберігання Персональні дані будуть видалені. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення та право на перенесення даних не можуть бути реалізовані після закінчення терміну зберігання.

Персональні дані видаляються або знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог закону.
Дані обробляються в будь-яких місцях, де знаходяться сторони, залучені до обробки.

Захист персональних даних
Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів належать, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних і заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування і заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованого доступу до систем, в яких ми зберігаємо особисті дані.

Наш сайт не продає, не ділиться, а також ніяким чином не передає персональні дані третім особам, якщо для цього немає законної підстави, окрім випадків, коли ненадання таких даних унеможливлює надання послуг чи роботу сайту. Окрім нас, у деяких випадках доступ до даних можуть отримати певні особи, відповідальні за роботу цього сайту (адміністрація, продажі, маркетинг, юристи, системне адміністрування), або треті особи (наприклад, треті сторонні постачальники технічних послуг, поштові перевізники та інші), призначені, за необхідності, обробниками даних, нами. Актуальний список таких осіб може бути запитаний у нас в будь-який час.

Користувачі мають право:
Відкликати свою згоду в будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх персональних даних.
Заперечувати проти обробки своїх даних. Користувачі мають право заперечувати проти обробки своїх даних, якщо обробка здійснюється на законній основі, відмінній від згоди.
Мати доступ до їхніх даних. Користувачі мають право дізнаватися, чи обробляються їхні дані нами, отримати розкриття певних аспектів обробки та отримати копію даних, що обробляються. Користувачі мають право перевіряти точність своїх даних і вимагати їх оновлення або виправлення.
Користувачі мають право за певних обставин обмежити обробку своїх даних. У цьому випадку ми не оброблятимемо такі дані з будь-якою іншою метою, окрім їх зберігання.
Користувачі мають право за певних обставин вимагати від нас видалення своїх даних.
Користувачі також мають інші права, встановлені законом.

Беручи до уваги стрімкий розвиток Інтернету, а також нашого бажання постійно розширювати спектр наших сервісів, зберігаючи при цьому високий рівень конфіденційності, в цю політику можуть вноситись зміни. У такому випадку наш сайт опублікує оновлену версію політики конфіденційності на цій же сторінці.
При роботі з сайтом відвідувач не отримує права на інтелектуальну власність на сайт, його зміст чи на використання будь-яких елементів сайту. Відвідуючи цей сайт ви автоматично погоджуєтесь з цією політикою конфіденційності та її умовами.
 Наш сайт постійно слідкує за дотриманням правил, що описані у цій політиці. Якщо у вас виникли питання стосовно цієї політики або деталей її реалізації, ви можете зв’язатися з нами за допомогою електронної адреси та контактів вказаних нижче в даному документі.
 Ця політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет на даному сайті.

Адреса і реквізити Виконавця
     Підріз Юрій Михайлович
         РНОКПП: 2782620192
         Вул. Полігонна, 18в, кв. 8
         Тел.:+380685962121
         Email: speedskillscom@gmail.com